Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vester Skerninge Bilerne af 1974 ApSer dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger overfor.

Kontakt info

Vester Skerninge Bilerne af 1974 ApS

Fåborgvej 31

CVR-nr.: 28863683

Telefon: 62242048

E-mailadresse: info@vsbilerne.dk

Formål

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, kan vi indsamle vi følgende personoplysninger:

Vester Skerninge Bilerne af 1974 ApS indsamler og analyserer oplysninger om anvendelse, trafik og aktivitet på Vester Skerninge Bilerne af 1974 ApS hjemmeside. Det omfatter din IP-adresse, browsertype (Chrome, Internet Explorer osv.), styresystem (Windows osv.), interaktion med reklamer (f.eks. klik eller opslag) samt besøgte sider. Dette sker ved anvendelse af cookies

  • Formål: at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: IP-adresser, netværkslokation.
  • Retsgrundlag: Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
  • Opbevaring af dine personoplysninger: Oplysninger indsamlet i forbindelse med brug af vores hjemmeside gemmes indtil 1 år efter, du senest har besøgt hjemmesiden.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

  • Formål: Når du bestiller transportydelser fra Vester Skerninge Bilerne af 1974 ApSindsamler vi de oplysninger, der er nødvendige for at, vi kan udføre den aftale transportgave.
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi indsamler de oplysninger, der er nødvendige for at udføre transportopgaven og det er fx: navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, betalingsinformationer
  • Retsgrundlag: Opfyldes lovkrav jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.  bl.a. bogføringsloven, behandlingen af personoplysninger er nødvendig som led i opfyldelsen af aftaler vi er part jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. og for at forfølge en legitim interesse jf.  EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
  • Opbevaring: Oplysninger slettes efter 6 år, medmindre vi er ved lov er forpligtet til at skulle gemme dem længere.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er version 1.0 af Vester Skerninge Bilerne af 1974 ApS persondatapolitik skrevet 10. april 2018.